Uppdragsgivare

Ett urval:
Curie (Vetenskapsrådets tidning)
KI Nyheter/ KI Bladet (Karolinska Institutets nyhetssidor/ tidigare personaltidning)
Forskning & Framsteg
Reumatikervärlden
Rädda Livet och Cancerfondsrapporten (Cancerfondens tidning respektive rapport)
Allt om diabetes
Psoriasistidningen
Life Science Sweden
Labtech Magazine
Läkemedelsvärlden
Wallenbergstiftelserna
Onkologisk Tidskrift