Om mig

Yrkeslivserfarenhet:

Utbildning:

  • Programmering för journalister, J++
  • Publishing School, IDG/ Mentor Communications:
    Att ta en publicistisk produkt från idé till marknad
  • Journalistikprogrammet, 1,5 år, Stockholms universitet, JMK
  • Bioteknologins etik, kurs, Kungliga tekniska högskolan
  • Civilingenjörsprogrammet Molekylär bioteknik, Uppsala universitet
  • Naturvetenskaplig gymnasieutbildning, Björknässkolan, Boden

Övrigt: